حيات را با يوگا سرشار از انرژی کنيد

هنگامی که به دنيای اطراف خود می نگريم، نظام با شکوه آفرينش ما را شيفته خود می کند

زمین به دور خورشید می چرخد و روز و شب و چهار فصل را پدید می آورد. ماه با گردش خود به دور زمین باعث پیدایش جذر و مد می شود. دانه ها از زمین می رویند و رشد می کنند. قلب ما در درون سینه می تپد و خون را به جریان می اندازد.

در جهان هستی بقای همه موجودات زنده و غیر زنده با نظام خاصی اداره می شود. یوگیهای پیشین اعتقاد داشتند که انرژی حیاتی موسوم به  پرانا  نظم کل جهان هستی را اداره می کند.

پرانا مجموعه ای از انرژیهای نوری، حرارتی، الکتریکی و مغناطیسی است که تمام جهان هستی را در بر می گیرد و حفظ می کند. تمام موجودات در پرانا متولد می شوند ودر آن زندگی می کنند. پرانا محرک اصلی هر حرکت و عامل ایجاد هر فعالیت به شمار می آید. این انرژی از طریق تنفس به بدن ما راه می یابد. 

هنگام عمل دم انرژی پرانا به بدن وارد می شود و در آن به گردش در می آید. پرانای اضافی نیز در بازدم به کائنات بر می گردد. میان پرانا و سطح آگاهی بشر ارتباطی مستقیم وجود دارد. پرانا بخش مادی وجود ما را به بخش معنوی مرتبط می کند.

بعد از ورود به بدن، انرژی پرانا به پنچ بخش تقسیم می  شود و هر بخش منطقه خاصی از بدن را احاطه می کند، وظیفه و عملکرد خاصی را بر عهده می گیرد. درعلم یوگا این پنچ بخش را با عنوان پنچ وایو Vayu می شناسند. این پنج وایو عبارت اند از:

  • اودانا وایو Udana Vayu: این بخش از انرژی حیاتی از ویشودهی چاکرا منتشر و پخش می شود. اودانا وایو منطقه بین گلو تا تاج سر را می پوشاند و از گلو به سمت بالا جریانی صعودی را طی می کند. این وایو مسئول سر پا نگه داشتن جسم ما است. تنظیم ریتم جریان عصبی و حسی از فعالیتهای ویژه این بخش از انرژی حیاتی است. افزایش تراکم انرژی اودانا باعث رشد قوای روانی و گرایشهای معنوی انسان می شود.
  • پرانا وایو Prana Vayu: این بخش از انرژی حیاتی به دلیل اهمیت عملکردی ویژه همان نام پرانا را بر خود دارد. مرکز انتشار آن آناهاتا چاکرا است و در منطقه سینه از دیافراگم تا گلو در جهت خلاف جاذبه زمین جریان دارد. تنظیم ریتم تنفس، تپش قلب و جریان خون از جمله فعالیتهای اصلی پرانا وایو است. این بخش از انرژی حیاتی مسئول حفظ بقا و جان بشر است. تراکم این پرانا باعث افزایش کیفیت زندگی می شود.
  • سامانا وایو Samana Vayu: این بخش از انرژی حیاتی از مانیپورا چاکرا انتشار می یابد. منطقه میان دیافراگم  و ناف را می پوشاند و از مرکز به سوی محیط بدن جریان دارد. سامانا وایو مسئول تنظیم ریتم سوخت و ساز بدن است. این وایو مسئول حفظ میزان انرژی جسم و ذهن است.  پرانا وایو و آپانا وایو در خلاف جهت یکدیگر جریان دارند و سامانا وایو بین این دو بخش انرژی تعادل ایجاد می کند. افزایش تراکم سامانا باعث ایجاد آرامش و رشد خلاقیت می شود.
  • ویانا وایو Vyana Vayu: این بخش از انرژی حیاتی از سوادهیشتانا چاکرا انتشار می یابد و سرتاسر بدن به ویژه فضای داخل دستها و پاها را می پوشاند. این وایو نیز از مرکز به سوی محیط بدن جریان دارد و مانند انرژی ذخیره ای کار می کند. ویانا مسئول تنظیم ریتم حرکتی ماهیچه ها و گردش مایعات بدن است. افزایش تراکم این وایو باعث حفظ پایداری و نیروی اراده می شود.
  • آپانا وایو Apana Vayu: این بخش از انرژی حیاتی از مولادهارا چاکرا منتشر و پخش می شود. آپانا وایو منطقه بین ناف تا انتهای لگن را می پوشاند و از ناف به سمت پایین در جهت جاذبه زمین جریان می یابد. تنظیم روند دفع مواد زاید و سموم بدن از فعالیتهای ویژه آپانا وایو است. آپانا همچنین مسئول کنترل نیروی غرایز است. افزایش تراکم این وایو باعث غلبه بر نفس اماره می شود.

✅ کلیه حقوق مادی و معنوی مربوط به نشر، تکثیر و بهره برداری از محتوای وب سایت یوگا پیام مهر در اختیار صاحب آن قرار دارد. کسانی که مایل به استفاده از مطالب مندرج در این سایت هستند، باید منبع و آدرس اینترنتی آن را به صورت صریح و واضح ذکر کنند.

×

وقت بخیر 🧘

×