فهرست
Search
Generic filters

اثر تکرار مانترای اوم بر تمرکز، حافظه و میزان خستگی

 

 

خلاصه مقاله

تمرکز در واقع روشی برای سنجش دقت در انجام دادن کارها و قدرت دریافت وسیله درک است. حافظه نیز وسیله ای است برای یادآوری آنچه قبلا یاد گرفته ایم. تمرکز، حافظه و میزان خستگی را می توان بر اساس آزمونهای روان شناسی اندازه گیری کرد. از سوی دیگر تکرار مانترای اوم یکی از تمرینات مهم یوگا است. ارتعاشات ناشی از مدیتیشن با ذکر اوم کارایی سلولها و اندامها را افزایش می دهد.

مقدمه

مانترا یا ذکر اوم یکی از تمرینات اصلی در یوگا به شمار می رود. هنگام تکرار این مانترا، حرف A در طناب نخاعی ارتعاش ایجاد می کند و به این ترتیب کاراآیی این بخش را افزایش می دهد. حرف U در گلو ارتعاش ایجاد می کند و غده تیروئید را تحت تأثیر قرار می دهد. حرف M نیز با ایجاد ارتعاش در مغز و فعال کردن مراکز مغزی کارایی مغز را افزایش می دهد. در این مطالعه ۲۴ خانم در محدوده سنی ۲۰ الی ۵۰ سال و ۱۳ آقا در محدوده سنی ۴۰ الی ۵۵ سال پس از آموزش شیوه بیان ذکر اوم به مدت یک ماه تحت تمرینات زیر قرار گرفتند:

۱)     رهاسازی عضلانی ۵ دقیقه

۲)     پرانایاما (به صورت تنفس عمیق) ۵ دقیقه

۳)     تکرار ذکر اوم ۳۰ دقیقه

۴)     نماز ۵ دقیقه

این تمرینات همه روزه از ساعت ۶ تا ۶:۴۵ دقیقه انجام می‌شد. این افراد در سه محور از نظر تمرکز، حافظه و خستگی تحت بررسی قرار گرفتند.

آزمون تمرکز

در این آزمون از این افراد خواسته شد طی ۵ دقیقه چند ضرب چهار رقمی انجام دهند و این آزمون پیش از تمرینات و پس از آنها از این افراد گرفته شد. نتایج این بررسی نشان داد که پیش از تمرینات حداقل تعداد ضربها تنها ۳ عدد با دو جواب صحیح و حد اکثر آنها ۴۱ ضرب و همه درست بوده است. از سوی دیگر پس از تمرینات حداقل نتایج ۹ عدد و ۸ جواب صحیح بوده است و حداکثر ۴۲ جواب صحیح بوده است.

آزمون حافظه

در این آزمون ۲۵ عنوان گوناگون روی میز قرار داده شد و این افراد مجاز بودند که ۱ دقیقه به این اشیاء نگاه کنند و سپس طی ۵ دقیقه آنها را بنویسند. بر اساس نتایج این بررسی این افراد پیش از تمرینات به صورت میانگین ۱۵ قطعه را به یاد می آوردند در حالی که پس از تمرینات ۱۹ قطعه را به یاد می آوردند.

آزمون خستگی

در این بررسی برگه ای که بر روی آن حروف انگلیسی چاپ شده بود به صورت تصادفی در اختیار این افراد قرار می گرفت. سپس از آنها خواسته می‌شد که حروف “Z” ،  “Y”و”G” را در ۵ دقیقه خط بزنند و از آنها خواسته می‌شد که در پایان هر دقیقه خطی عمودی رسم کنند تا تعداد کلمات خط خورده آنها در هر دقیقه مشخص شود. بر اساس نتایج این بررسی تعداد علامتها پیش از انجام دادن تمرینات ۱۳ وپس از آن ۲۰ بود.

جمع بندی

بر اساس نتایج این بررسی، تکرار ذکر اوم بر افزایش تمرکز و حافظه و کاهش خستگی مؤثر است.

Research Paper By:
Yogacharya Vishwas V. Mandlik (Kulaguru, Yoga Vidyapeeth. Nashik)
Dr. Ramesh Varkhede (Reader in Chemistry, H.P.T. College. Nasik)

0

تمامی حقوق نشر، کپی برداری و استفاده برای وب سایت یوگا پیام مهر محفوظ می باشد. استفاده از مطالب فوق با ذکر منبع و آدرس اینترنتی بلامانع است.

به اشتراک گذاری بر روی facebook
به اشتراک گذاری بر روی twitter
به اشتراک گذاری بر روی linkedin
به اشتراک گذاری بر روی skype
به اشتراک گذاری بر روی email
به اشتراک گذاری بر روی telegram
به اشتراک گذاری بر روی whatsapp
error: Content is protected !!