یوگا وكمك به كودكان برای مواجهه با بحران

در این زمانه بحران، اندوه و تردید، كودكان به عنوان یك موجود حساس، آگاهی ویژه ای از رنج و اغتشاش كه آنان را در برگرفته است دارند، هرچند ممكن است احساسشان را به طور مستقیم بیان ننمایند. آن هنگام كه فرصتی مناسب برای صحبت گشوده شده شاید پس از مطلبی كه آنها در اشاره به رخدادهای به وقوع پیوسته در كشور یا جهان ما می گویند، اول فضایی را در قلب خود بگشاییم تا راستی بر كلاممان مستولی شود.

تصدیق احساسات

قبل از هر چیز احساساتشان را تصدیق كنید. در یكی از كتابهای مورد علاقه ام “والدین آزاد، فرزندان آزاد” (liberated parents, liberated children)، نوشته ادل فیبر (Adele Faber) و ایلین مزلیش (Elaine Mazlish)، مولفان به اهمیت پذیرش احساسات كودكان تاكید كرده اند:

  • كلیه احساسات مجاز شمرده می شوند، اعمال محدود می شوند.
  • نباید آگاهی كودك را انكار كنیم.
  • تنها پس از اینكه كودك درست احساس كند، می تواند درست فكر كند.
  • تنها پس از اینكه كودك درست احساس كند، می تواند درست عمل كند.
  • پذیرش آنچه كه هست.

پذیرش احساسات، مدیتیشن زیبایی است كه انسان را به وضعیتی از صلح می رساند، صرف نظر از بزرگسال یا كودك بودن او. آن زمان كه فرزندتان می داند او را بدون قید و شرط می پذیرید، درست همان گونه که هست، می تواند این خصوصیت را همانند آینه در خود منعكس كند. وقتی “آنچه كه هست” را می پذیرید، وضعیت نمی تواند همان گونه باقی بماند. پذیرش شما آغوش مرتعشی اطراف آن تولید می كند و آن موضوع ذوب می شود. نمی توانید سعی كنید كه باعث این اتفاق شوید یا این تمرین را انجام دهید كه احساس بهتری داشته باشید. در صلح نمی توانید خود را فریب دهید! صلح با پذیرش حقیقی زندگی همان گونه كه هست، به معنی پذیرش احساساتتان همان گونه كه هستند به سراغتان می آید.

توضیح آنچه كه از احساس كودك درك می كنید، (به عنوان مثال، “می تواند وحشتناك باشد”یا”واقعاً در مورد آنچه روی داده است عصبانی هستی”) می تواند به آنها در اینكه احساس كنند و احساسات خود را بیان دارند، یاری رساند. لیكن انتظار نداشته باشید یا سعی نكنید باعث به وقوع پیوستن رخدادی شوید. به یاد داشته باشید: “پذیرش آنچه كه هست” را تمرین می كنید.

همچنین حفظ حس عادی بودن زندگی مهم است. داشتن سرگرمی و لذت بردن از زندگی با فرزندتان راهی طولانی را در ایجاد صلح درونی و بیرونی می پیماید.

یوگا برای رهایی از اضطراب:

تمرین كندالینی یوگای زیر را یوگی باجان (Yogy Bhajan) برای بزرگسالان طراحی کرده اند که كودكان نیز می توانند آن را انجام دهند. این تمرین با حداقل زمان آغاز می شود. نهایتاً بزرگسالان و نوجوانان می توانند آن را به بیشترین زمان خود برسانند.

این حركات همراه تنفس شدت دار بر روی سیستم عصبی كار می كنند. حركت سریع بازوها مسیرهای انرژی حیاتی بدن در بازوها و سر را فعال می كند و به رها كردن افكار كهنه و انگاره‌های احساسی (كه ماشه ترس و اضطراب را می كشند) كمك می کند. تنفس از دهان، با دهانی دایره ای شكل غالباً برای رهاسازی احساسات سركوب شده استفاده می شود.

  1.  در وضعیتی راحت با دستانی در وضعیت دعا جلوی سینه بنشینید. كف دستها را متصل به یكدیگر نگاه دارید. آنها را رو به پایین و خارج حركت داده و سپس دوباره به حالت اولیه بازگردانید. این حركت سریع و ارتعاشی است. با تنفسهای عمیق و طولانی انجام می شود و به مدت ۱ تا ۳ دقیقه ادامه دارد.
  2.  همچنان در وضعیتی راحت بنشینید. بازوها را از آرنج خم كنید. آرنجها را نزدیك بدن خود قرار دهید. قسمت بالای بازو قدری به سوی شانه كشیده می شود. كف دستها باز و به سمت بدن هستند. با آوردن دستها به سمت بدن (بدون لمس آن) آغاز نمایید و سپس به حالت اولیه بازگردانید. این حركت سریع است و تقریباً گویی خود را باد می‌زنید. دامنه حركت حدود ۳۰ سانتیمتر (۱۲ اینچ) است. دهان را به صورت دایره درآورده و دم و بازدم را از دهان و به صورت سریع انجام دهید. این كار را به مدت ۱ تا ۳ دقیقه ادامه دهید.
  3.  این حركت مشابه حركت ۱ است. با این تفاوت كه دم و بازدم سریع، از دهان و دهان به صورت دایره است. همان طور كه در حرکت شماره ۲ عمل كردید. این كار را به مدت ۱ تا ۳ دقیقه ادامه دهید.

اكنون بگذار چنین اعتمادی داشته باشیم كه رویدادی خوب در حال وقوع است، اتفاقی كه ما را با همه كس دیگری در این سیاره می پیونداند. صلح را در قلب خود احساس كن و آن را با همه افراد پیوند بده. افرادی كه می شناسی و آنانی كه نمی شناسی. این صلح را پرورش ده تا به سراسر جهان گسترش یابد.”

صلح برای همه، زندگی برای همه، عشق برای همه

منبع اینترنت: www.childrensyoga.com

✅ کلیه حقوق مادی و معنوی مربوط به نشر، تکثیر و بهره برداری از محتوای وب سایت یوگا پیام مهر در اختیار صاحب آن قرار دارد. کسانی که مایل به استفاده از مطالب مندرج در این سایت هستند، باید منبع و آدرس اینترنتی آن را به صورت صریح و واضح ذکر کنند.

×

وقت بخیر 🧘

×