ميثاق عشق

زهی عشق زهی عشق که ما راست خدایا                   چه نغز است و چه خوبست، چه زیباست خدایا

از آن آب حیاتست که ما چرخ زنانه                           نه از کف و نه از نای نه دفهاست، خدایا

عشق یکی از آشنا ترین و در عین حال پیچیده ترین و مرموزترین احساسات انسانی است. احساسی که چون سایه مرموزی همواره با انسان همراه است و انسان دانسته و نادانسته آن را می‌جوید و می‌پوید .در پرتو عشق شور زندگی در انسان زنده می‌گردد و دارای انگیزه و هدف می‌شود و این شور مبنای همه پویائیهاست .

عاشقی، تجلی بخشیدن به این احساس بنیادین انسانی است وعشق ورزی هنری والا و سلوکی عرفانی است. برای هر عاشقی، معشوقی وجود دارد که با مجاهدت به مطلوب خود خواهد رسید.

مهمترین کار عاشق ، عشق ورزی است . در عاشقی احساس تصرف و تمللک یک انحراف است . ما مالک معشوق نیستیم. علاقه و تعلقی عمیق بین عاشق و معشوق به وجود می‌آید که جز جوهر مایه عشق هیچ چیز دیگری ملاک اصلی آن نیست. اگر عاشق خود را مالک و صاحب معشوق بداند حصاری می‌سازد که موجب رنجش فراوان برای خودش و معشوق می‌شود. با احساس مالکیت و تصاحب، صاحب چیزی می‌شویم که ما را اسیر و بنده خود کرده‌ و در این تعامل نه تنها موجب اسارت معشوق بلکه موجب تخریب و ویرانی خود نیز می‌شویم. این عمل به عشق صدمه می‌زند و دلسردی، افسردگی و تنفر تولید می‌کند. احساس مهمی‌که با عشق به وجود می‌آید رهائی، نشاط، سرمستی و احساس زنده بودن و زندگی کردن است. و حصار مالکیت، کنترل و بدبینی مانع تجلی آن است.

نکته دیگر اینکه ما گاهی به معشوق می‌رسیم و ازارتباط عاشقانه با هم بهره مند می‌گردیم ولی هرگز به این نکته مهم توجه نمی‌نمائیم که عشق نیاز به نگهداری و نگهبانی و تجدید میثاق دارد. درست مثل نهالی که نیاز به باغبانی درست دارد. ما نیاز داریم بارها و بارها با معشوق تجدید میثاق کنیم و این مهمترین هنر عشق ورزی است که می‌تواند در کنه ارتباط عاشق و معشوق معنا، رشد و تعالی ایجاد کند. تجدید میثاق است که به عشق رونق نو و دیگر می‌بخشد. اگرهنر تجدید میثاق با معشوق را ندانیم دیر یا زود به رکود کشیده شده عشقمان تضعیف و ضربه پذیر می‌گردد.

عاشق با معشوق مراتب زیادی را طی می‌کنند ولی صرفاً با هنر تجدید میثاق عاشقانه با هم می‌توانند در مراتب عالی عرفانی وارد شوند و گام در حیطه‌های ورای نیازهای تن و روان بگذارند و درسلوکهای روحی پیش روند. مهارت و هنری که راجع به آن به ندرت چیزی خوانده‌ایم و یا هرگز چیزی نمی‌دانیم.

دکتر ساعد احمدی

✅ کلیه حقوق مادی و معنوی مربوط به نشر، تکثیر و بهره برداری از محتوای وب سایت یوگا پیام مهر در اختیار صاحب آن قرار دارد. کسانی که مایل به استفاده از مطالب مندرج در این سایت هستند، باید منبع و آدرس اینترنتی آن را به صورت صریح و واضح ذکر کنند.

×

وقت بخیر 🧘

×