دوره های آموزشی آنلاین

دوره های آموزشی آنلاین بصورت ویدیوهای ضبط شده، جزوات آموزشی و فایل های صوتی می باشند. دسترسی به دوره های برای مدت زمان مشخص بعد از خریداری فعال می شود. دوره های آنلاین با وبینار های زنده مرکز متفاوت می باشند.

دوره های آنلاین سیکلیک یوگا

۲،۰۰۰،۰۰۰ تومان

پرانایاما: علم تنفس در یوگا

جامع ترین دوره آموزش تکنیک های تنفس در یوگا

مشاهده جزئیات...

۸۰۰،۰۰۰ تومان

آناتومی یوگا

آشنایی با پورشا، پراکریتی، گونا و عناصر در یوگا

مشاهده جزئیات...

۸۰۰،۰۰۰ تومان

فلسفه یوگا

آشنایی با تاریخچه، شاخه ها و سبک های یوگا

مشاهده جزئیات...

۸۰۰،۰۰۰ تومان

شاواسانا و رهاسازی

آشنایی با فنون آرامش، رهاسازی و شاواسانا

مشاهده جزئیات...

۲،۹۵۰،۰۰۰ تومان

آموزش فنون آسانا (بخش اول)

آموزش فنون آسانا (مجموع ۲۰ آسانا)

مشاهده جزئیات...

۲،۹۵۰،۰۰۰ تومان

آموزش فنون آسانا (بخش دوم)

آموزش فنون آسانا بخش دوم (مجموع ۲۰ آسانا)

مشاهده جزئیات...


دوره های رایگان

هدیه ویژه نوروز ۱۴۰۰ – پکیج رایگان پیام مهر

پکیج رایگان نوروز ۱۴۰۰

مشاهده جزئیات...