استعلام گواهی شرکت در دوره

هنرجوی گرامی در این بخش می توانید مدارک و گواهی های دریافت شده از شرکت در دوره‌ها و وبینارهای آنلاین را استعلام و مشاهده نمایید. جهت شروع، شماره استعلام گواهی خود را بطور کامل در بخش ذیل وارد کنید و بر روی «Search» کلیک نمایید. در صورت صحیح بودن شماره گواهی، مشخصات شما و مشخصات گواهی نمایش داده خواهد شد.
جهت درخواست صدور گواهی به  صفحه درخواست صدور گواهی مراجعه کنید.