آيا شما فردی عصبانی هستيد؟

چقدر خود را مي شناسيد؟

اين تست به شما كمك مي كند كه بدانيد “آيا فردي عصباني هستيد؟”

بدون مقدمه به سوالات پاسخ مثبت و یا منفی دهيد.

سوالات                                                                  

۱-اگر هنگامی که منتظر آسانسوري هستيد، در طبقه اي به مدت طولاني توقف كند، آيا عصباني مي شويد؟

بله      خير

۲- آيا در صف خريد نان افراد جلوي خودتان را كنترل مي كنيد؟

بله      خير

۳-آيا بارها و بارها از يادآوري حوادث تلخ گذشته آزرده خاطر مي شويد؟

بله      خير

۴- آيا در برخورد با كوچكترين ناملایمتی، به سادگي از كوره در مي رويد؟

بله      خير

۵- آيا اغلب از ناداني ديگران آزرده مي شويد؟

بله      خير

۶- اگر دوستتان در ساعت مقرر ملاقات حاضر نشد، دوست داريد سرش داد بكشيد؟

بله      خير

۷- آيا دوستان نزديك خود را به اين بهانه كه انتظارات شما را برنياورده اند ترك مي كنيد؟

بله      خير

۸- اگر آرايشگرتان موهايتان را خيلي كوتاه كند، تا چند روز  عصباني هستيد؟

بله      خير

۹- آيا هرگز به حدي عصباني شده ايد كه كسي را كتك زده باشيد؟

بله      خير

۱۰-آيا اگر تعمير كار اشتباهي كرد، شما يقين حاصل مي كنيد كه قصد تقلب داشته است؟

بله      خير

۱۱- آيا اگر در ترافيك كسي جلوي شما را سد كرد، چراغها را روشن مي كنيد و بوق مي زنيد؟

بله      خير

۱۲- آيا از اين كه غالبا دنبال جوراب خود بگرديد عصباني مي شويد؟

بله      خير

۱۳- آيا از اين كه غالبا اطرافيانتان حرف شما را نمي فهمند عصباني مي شويد؟

بله      خير

۱۴- آيا مي توانيد علي رغم ميل باطني خود دقايقي به سخنان كسي كه او را قبول نداريد گوش كنيد؟

بله      خير

۱۵- آيا مي توانيد يك بحث را تا دقايقي طولاني با آرامش ادامه دهيد؟

بله      خير

۱۶- آيا از اين كه مجبور باشيد براي هر عمل خود به پدر و مادر يا همسر خود توضيح دهيد عصباني مي شويد؟

بله      خير

۱۷- آيا غالبا از اينكه دير به محل كار يا تحصيل خود مي رسيد، عصباني مي شويد؟

بله      خير

۱۸- آيا گاهي که غمگين هستيد و نزديكانتان بدون توجه به شما شادي مي كنند، عصباني مي شويد؟

بله      خير

۱۹- آيا از اينكه مجبور شويد كاري را نيمه تمام رها كنيد عصباني مي شويد؟

بله      خير

۲۰- آيا فكر مي كنيد عصبانيت و خشم آخرين چاره ي كار است؟

بله      خير

جمع بندي امتيازات آزمون:

به هر جواب «بله» يك نمره و به هر جواب «خير» صفر بدهيد. اكنون به ارزيابي خودتان بپردازيد:

اگر جمع امتيازات شما از (۱ تا ۱۰) باشد: نگران نباشيد اعتدال در رفتار شما جاري است و شما به خوبي قادر به كنترل عواطف و احساسات خود مي باشيد.

مطمئن باشيد اگر به همين نحو احساسات خود را مديريت كنيد يقينا در زندگي خود موفق خواهيد شد زيرا يكي از رموز موفقيت كنترل احساسات مي باشد برايتان روزهاي سبزي را مي طلبيم.

اگر جمع امتيازات شما از (۱۰ تا ۱۵) مي باشد:

هنوز جاي نگراني نيست زيرا شما در مرز دو بينهايت خوب و بد ايستاده ايد با كمي تفكر و انديشه در امور مي توانيد عنان احساسات لجام گسيخته خود را به دست گيريد.

براي دستيابي به اين مهم اين مسئله را بدانيد كه آدمها مجموعه اي از صفاتي هستند كه شايد به نظر ما خيلي مقبول نباشد اما يادتان باشد كه براي شاد زيستن يك كار لازم است، آدمها را همانطور كه هستند بپذيريد و فراموش نكنيد كه عصبانيت و خشم حلال مشكلات نيست بلكه خود عامل بسيار مهمي در بوجود آمدن مشكلات جديد مي باشد.

اگر جمع امتيازات شما از (۱۵ تا ۲۰) مي باشد:

چرا فكر مي كنيد كه عصبانيت تنها راه حل است؟

باور كنيد كه پايان خشم چيزي جز خجالت نيست! شما كه بارها اين مهم را آزمايش كرده ايد چرا دوباره؟!

اين مطلب را فراموش نكنيد كه رمز موفقيت در زندگي «مديريت احساس» مي باشد پس، از هم اكنون كمر همت ببنديد و با نوشيدن يك جرعه «اغماض» معضلات و مشكلات را با آرامش بيشتري حل كنيد.

مطمئن باشيد: عصبانيت آخرين راه حل نيست!

نگذاريد كه توسن خشم شما را به وادي نابودي بكشاند و سعي كنيد با تامل و تفكر همچون سواركاري كارآزموده اسب خشم را به تمكين خود درآورده و با آرامش و تاني از روي موانع زندگي بگذريد.

بودا معتقد است، هرگاه عصباني شدي و قصد كاري را داري از ۱۰ تا ۱ بطور معكوس بشمار آن گاه بر اساس خشم خود عمل كن!

علي عليه السلام معتقد است: وقتي عصباني هستي، سكوت كن، زيرا خشم كليد همه ي بديها است!

«برايتان روزهاي سرشار از آرامش مي طلبيم»

از كتاب: لطفا گوسفند نباشيد

✅ کلیه حقوق مادی و معنوی مربوط به نشر، تکثیر و بهره برداری از محتوای وب سایت یوگا پیام مهر در اختیار صاحب آن قرار دارد. کسانی که مایل به استفاده از مطالب مندرج در این سایت هستند، باید منبع و آدرس اینترنتی آن را به صورت صریح و واضح ذکر کنند.

×

وقت بخیر 🧘

×