آناتومی یوگا

وضعیت فعلی
ثبت‌نام نشده
قیمت
۸۰۰،۰۰۰ تومان

دوره آموزش آناتومی یوگا جهت آماده سازی هنرجویان و متقاضیان مدرک مربیگری سیکلیک یوگا

 • زبان: فارسی

این دوره شامل

 • ۷۳ دقیقه ویدیو
 • ۵ جزوه آموزشی
 • ۲۰ امتیاز باز آموزی مدرک مربیگری ۲۰۰ ساعته
 • دسترسی ۳۱ روزه به دوره
 • پشتیبانی آموزشی و فنی رایگان در طول دوره

آنچه در این دوره خواهید آموخت

 • آشنایی با ساتواگونا
 • آشنایی با راجاس گونا
 • آشنایی با تاماس گونا
 • آشنایی با صفات پایه طبیعت
 • آشنایی با عنصر خاک
 • آشنایی با عنصر آب
 • آشنایی با عنصر هوا
 • آشنایی با عنصر آتش
 • آشنایی با عنصر اتر
 • لایه های وجودی انسان
 • آنامایا: انرژی جسم مادی
 • پرانامایا کوشا: انرژی حیاتی
 • مانومایا: سطح انرژی روان
 • ویجنیانامایا: قوه عقل و خرد
 • آناندامایا: انرژی سرور و سعادت
 • آشنایی با چاکراها
 • مولادهارا چاکرا
 • سوادهیشتانا چاکرا
 • مانیپورا چاکرا
 • آناهاتا چاکرا
 • ویشودهی چاکرا
 • آجانا چاکرا
 • ساهاسرارا چاکرا
 • پرانایاما جهت تعادل پرانا
 • آشنایی با نادی‌ها
 • کاندا
 • سوشومنا نادی
 • ایدا نادی
 • پینگالا نادی
 • تناظر و جایگاه نادی ها
 • آشنایی با وایوها
 • اودانا وایو
 • پرانا وایو
 • سامانا وایو
 • ویانا وایو
 • آپانا وایو
error: Content is protected !!

پیش نمایش دوره آناتومی یوگا