فلسفه یوگا

وضعیت فعلی
ثبت‌نام نشده
قیمت
۸۰۰،۰۰۰ تومان

دوره آموزش فلسفه یوگا جهت آماده سازی هنرجویان و متقاضیان مدرک مربیگری سیکلیک یوگا

 • زبان: فارسی

این دوره شامل

 • ۸۳ دقیقه ویدیو
 • ۲ جزوه جمع‌بندی آموزشی
 • ۲۰ امتیاز باز آموزی مدرک مربیگری ۲۰۰ ساعته
 • دسترسی ۳۱ روزه به دوره
 • پشتیبانی آموزشی و فنی رایگان در طول دوره

آنچه در این دوره خواهید آموخت

 • دوره دیرین
 • دوره پیش از یوگای باستانی
 • دوره یوگای باستانی
 • دوره پس از یوگای باستانی
 • دوره یوگای کنونی
 • هشت رکن آموزش‌های یوگا
 • دیانا
 • سمادهی
 • سبک های هاتا یوگا
 • سبک های آینگار یوگا
 • سبک های وینی یوگا
 • سبک های آشتانگا یوگا
 • سبک سواروپا یوگا
 • سبک بیکرم یوگا
 • سبک کریپالو یوگا
 • شاخه های یوگا
 • کارما یوگا
 • بهاگتی یوگا
 • مانترا یوگا
 • جننا یوگا
 • تانترا یوگا
 • هاتا یوگا
 • راجا یوگا
 • سبک شیواناندا یوگا
 • سبک اینتگرال یوگا
 • سبک آناندا یوگا
 • سبک آنوسارا یوگا
 • سبک کالی ری تری یوگا
error: Content is protected !!

پیش نمایش دوره فلسفه یوگا