وبینارهای زنده

وبینارهای زنده یوگا یکی از خدمات آموزشی ما هستند که در آن هنرجویان می توانند در دوره های زنده شرکت کنند و با استفاده از ارتباط ویدیویی با استاد، نکات و تکنیک های یوگا را به صورت عملی و تعاملی بیاموزند. این روش آموزش، فرصتی برای پرسش و پاسخ، بازخورد و رفع اشکال هنرجویان فراهم می کند و به افزایش کیفیت و اثربخشی آموزش کمک می کند.

وبینارهای زنده

یوگای جسمی (آساناها)

رویدادی یافت نشد
وبینارهای زنده

آرشیو دوره‌ها

رویدادی یافت نشد
×

وقت بخیر 🧘

×