پرانایاما: علم تنفس در یوگا

وضعیت فعلی
ثبت‌نام نشده
قیمت
۲،۰۰۰،۰۰۰ تومان

جامع ترین دوره آموزش تکنیک های تنفس در یوگا (پرانایاما) جهت آماده سازی هنرجویان و متقاضیان مدرک مربیگری سیکلیک یوگا

 • زبان: فارسی

این دوره شامل

 • ۲۱۶ دقیقه ویدیو
 • ۶ جزوه آموزشی
 • ۳۰ امتیاز باز آموزی مدرک مربیگری ۲۰۰ ساعته
 • دسترسی ۳۱ روزه به دوره
 • پشتیبانی آموزشی و فنی رایگان در طول دوره

آنچه در این دوره خواهید آموخت

 • آشنایی با ساختار دستگاه تنفسی
 • ایجاد آمادگی برای پرانایاما
 • تقسیم بندی تمرین های پرانایاما
 • تمرین های پرانایاما
 • تمرین های مودرا
 • یادگیری سیکل های پرانایاما و مودرا
 • آشنایی با عضلات تنفسی
 • آشنایی با فیزیولوژی تنفسی
 • تنفس خارجی، داخلی و سلولی
 • وضعیت های نشست در پرانایاما
 • موزون کردن جریان دم و بازدم
 • تنفس شکمی
 • تنفس سینه ای
 • تنفس شانه ای
 • تنفس کامل
 • تمرین های تخلیه کننده‌ یا ضربه ای
 • تنفس های ارتقاءدهنده ظرفیت ریه
 • تنفس های‌ صدادار
 • تنفس های خنک کننده
 • تنفس های انگشتی
 • تنفس های ‌انضباطی
 • تنفس های‌‌ قدرتی
 • تنفس کاپالابهاتی
 • تنفس اوجایی
 • تنفس سوریا بدانا
 • تنفس چاندرا بدانا
 • تنفس نادی شودانا
 • آموزش انواع مودراها
 • آموزش سیکل های پرانایاما
 • آموزش سیکل های مودرا

محتوای دوره

بازکردن همه
بخش اول
بخش دوم
بخش سوم
بخش چهارم
بخش پنجم
جزوات آموزشی
error: Content is protected !!

پیش نمایش دوره پرانایاما، علم تنفس در یوگا

ویدیو های نمونه رایگان
Video Thumbnail
انواع مودراها
Video Thumbnail
تنفس سه مرحله ای
Video Thumbnail
تنفس نادی شودانا