استاد مایا ماچوه (سهیلا احمدی)
مربی رسمی یوگا- یوگاتراپیست

خانم استاد مایا ماچوه مدیر باشگاه ورزشی یوگا پیام مهر، از باشگاه های با سابقه و جزء یکی از قدیمی ترین مراکز شناخته شده یوگا در سطح کشور می باشد.

خانم مایا متولد شهر پونای هند هستند. ایشان در شهر احمد آباد از ایالات گجرات هند بزرگ شده اند. آموزش های اولیه و بنیادین یوگا را نزد مادرشان آموختند و قبل از آشنائی با دکتر ساعد احمدی و آمدن به ایران از محضر مربیان و اساتید متعددی در یوگا سود بردند.

آشنائی با دکتر ساعد احمدی و مباحثه روی موضوعات و سبک های متعدد یوگا در مجامع علمی منجر به بنیان گذاری سبک جدیدی در یوگا تحت عنوان «سیکلیک یوگا» شد. سبکی که توجه علمی و ویژه ای به تقدم و تأخر حرکات و تمرینات در چرخه های منظم با تأثیرات خاصی دارد.

جزوات سیکلیک یوگا بطور پراکنده از سال ۱۳۶۳ برای علاقمندان و بیماران بخصوص در موسسه روان شناسی کابوک و کلینیک روان پزشکی و روان شاسی دکتر فخر مورد استفاده واقع شد و سیکل های متعدد آن شکل گرفت. در سال ۱۳۷۷ اولین کتاب سیکلیک یوگا توسط انتشارات پیک فرهنگ در ۱۸۰ صفحه و ۵۰۰۰ نسخه به چاپ رسید .

خانم مایا با شکل گیری انجمن یوگای ایران به ریاست تیمسار گوران در سال ۱۳۷۳ به انجمن پیوستند و در کنار سایر خبرگان یوگا به تدوین اولین درس نامه های مربیگری پرداختند و برای دوره های متمادی و بیش از پنج سال عضو خبرگان و ممتحنین این انجمن برای دوره های مربیگری بانوان کشور بودند.

ایشان ضمن احراز حکم رسمی مربیگری از همان ابتدای شکل گیری انجمن یوگای ایران، دارای لوح های افتخار و تقدیر متعدد و لوح پیشکسوتان از فدراسیون ورزشهای همگانی و انجمن یوگای کشور می باشند.